Wednesday, May 29, 2024
HomeLoveSister Birthday Wishes In Marathi Funny

Sister Birthday Wishes In Marathi Funny

Sister Birthday Wishes In Marathi Funny

तुझ्या आयुष्याचं आज बरोबर नव्या अध्यायाचं सुरू होतं, हापी बर्थडे दारूतून बिनती करतं!

🥂

जिंकलेल्या व्यक्तीला हारकबलीचं आवडतं, हापी बर्थडे, बायको!

💖

आजचं दिवस तुझ्याला फेसबुकवर बायरल झालं, पण मागं कधीतरी एकदा परत बोरिंग होऊ नकोस्! हापी बर्थडे!

🎉

असं काय कधी पुन्हा नको, तुझं बर्थडे आलं जरा धूळवायला, अश्या वेळेला आहे! चल हापी बर्थडे आणि रंगोळी काढून घ्या!

🎨

स्वतःला आयुष्यात तुझं बर्थडे विशेष मानलं, तू किती खास आहेस ना, पण खरंच असंच! हापी बर्थडे, जिवनातलं कुटुंब!

💐

जिवनात आनंदाचं, आशाचं, आणि तुझ्यातलं वेडंवादं असंच राहोस्, हापी बर्थडे, भावी!

💞

आज आठवलं का, तुझ्याला बर्थडे विश करायला? कारण मी आज अधिक कडक कॉफी आणि अधिक जबरदस्त केक पडायला हवं! हापी बर्थडे!

☕🍰

तू खरंच विशेष आहेस, कारण आज आपल्या आयुष्यात तुझं बर्थडे आलं ना, वर्ण खरंच काही गरजेचं आहे! हापी बर्थडे, मित्र!

🎈

आजचं दिवस खूप विशेष आहे, कारण तूच आहेस विशेष, तू आहेस खूप खूप खास, हापी बर्थडे!

💖

आज दिवस तुझं, तर आमचं आशीर्वाद आणि गुढीपाडव्याचं खुपच मोठं आणि खुपच फावं असावं, हापी बर्थडे!

🌺

Brother Birthday Wishes In Marathi

Brother Birthday Wishes In Marathi

भावा, आज तू जीवनात एक विशेष दिवस असू द्यायला हवं, हापी बर्थडे!

💖

तू माझं आनंद, तू माझं उत्साह, हापी बर्थडे, भाऊ!

💞

तुझ्याला माझं आणि भावींचं प्रेम, हापी बर्थडे, भाऊ!

💖

आजचं दिवस तुझ्याला सांगणं, की तू माझ्यातला सर्वोत्तम भाऊ आहेस, हापी बर्थडे!

🎉

तू माझं हिरवा, ज्यात जगाचं दोन प्रकार, तुझ्याच विसरावं कसं करू? हापी बर्थडे, भाऊ!

🍀

तू माझं संगती, तू माझं साथ, हापी बर्थडे, भाऊ!

💖

तुझं आनंद, माझं आनंद, हापी बर्थडे, भाऊ!

💞

तुझ्यासोबत असणं हे वास्तविक धन, हापी बर्थडे, भाऊ!

💖

तुझ्याचं हास्य, तुझ्याचं आभास, हापी बर्थडे, भाऊ!

😄

तू माझं विश्वास, तू माझं आधार, हापी बर्थडे, भाऊ!

💖

Small Brother Birthday Wishes In Marathi

Small Brother Birthday Wishes In Marathi

आजचं दिवस तुझ्याला खूपच खास आहे, तू असंच खूपच खास आहेस! हापी बर्थडे, भाऊ!

💖

तू आज माझं नवा खरा दोस्त बनलंय, हापी बर्थडे!

🎉

तुझं हास्य, तुझं आनंद, तुझं प्रेम खूप अनमोल आहेत! हापी बर्थडे, छोटे!

💖

छोटे, तुझं आनंद माझं आनंद, तुझ्या सोबत जगणं खूपच अनोखं आहे! हापी बर्थडे!

💞

आज आपल्याला जगायला हवं, की आपल्या आयुष्यातला सोना जागा लावून घ्यायला! हापी बर्थडे, भाऊ!

🌟

तुझं हास्य, तुझं उत्साह, तुझं प्रेम माझं प्रेरणा आहेत! हापी बर्थडे, भाऊ!

💖

छोटे, आज आमचं सोनंचं वाढदिवस आहे, हापी बर्थडे!

🎂

तू माझं दिल, तू माझं आत्मा, हापी बर्थडे, छोटे!

💕

आज आमचं छोटं शेर वयाचं वाढलं, हापी बर्थडे, भाऊ!

🦁

तुझं हास्य, तुझं आनंद, तुझं प्रेम माझं प्रेरणा आहेत! हापी बर्थडे, छोटे!

💖

Sister Birthday Wishes In Marathi

Sister Birthday Wishes In Marathi

आजचं दिवस तुझ्याला खूपच खास आहे, तू आहेस माझं अत्यंत मौली! हापी बर्थडे, बहिण!

💖

तू माझं आनंद, तू माझं उत्साह, हापी बर्थडे, बहिण!

💞

तुझ्यासोबत असणं हे वास्तविक धन, हापी बर्थडे, बहिण!

💖

आज तू जगायला हवीस, की आयुष्यातला सोना जागा लावून घ्यायला! हापी बर्थडे, बहिण!

🌟

बहिण, आजचं दिवस तुझ्याला सांगणं, की तू माझ्यातली सर्वोत्तम बहिण आहेस, हापी बर्थडे!

🎉

तू आज माझं नवा खरा दोस्त बनलंय, हापी बर्थडे, बहिण!

🎂

तू माझं आदर्श, तू माझं साथ, हापी बर्थडे, बहिण!

💖

आज आमचं चंद्रमा तुझं दिवस आहे, हापी बर्थडे, बहिण!

🌙

बहिण, तुझं हास्य, तुझं आनंद, तुझं प्रेम माझं प्रेरणा आहेत! हापी बर्थडे!

😊

तू माझं अध्याय, तू माझं लक्ष्य, हापी बर्थडे, बहिण!

💖

Little Sister Birthday Wishes In Marathi Comedy

Little Sister Birthday Wishes In Marathi Comedy

आजचं दिवस खूपच खास आहे, कारण आज तुझं पटाखा फोडायला हवं! हापी बर्थडे, छोट्या!

🎆

छोट्या, आजचं दिवस तू माझ्याशी शांत असणार नाही, कारण मी तुला कितीतरी आराम देणार नाही! हापी बर्थडे!

😄

छोट्या, आजचं तू बघणार आहेस की माझं हसणं विसरून गेलंय. हापी बर्थडे, बच्चू!

😆

छोट्या, आज तुझ्या आयुष्यातलं एक पारंपारिक वरदान झालं, तु जास्तीत जास्त खाणार असाल तोचं! हापी बर्थडे!

🍰

छोट्या, आजचं दिवस खूपच खास आहे, कारण तू खूप खोटं करतायेस, पण माझं प्यार तुझ्याशी खूपच खरं आहे! हापी बर्थडे, बच्चू!

💖

छोट्या, आज तू मला राजा आहेस, कारण तू त्याने मला कोणताही मनोज्ञ नवंतर दिलं नाही! हापी बर्थडे!

👑

छोट्या, तू आज जसं माझं पायला फाडून टाकतं, तसं आनंद होऊ नकोस! हापी बर्थडे, बच्चू!

😂

छोट्या, आज तुझ्याला वाढदिवसीचं सुखद दिवस असावं, कारण तुझं अनंत प्यार आणि मनोरंजन केवळ माझ्यातलं आहे! हापी बर्थडे!

💖

छोट्या, आज तू बघणार आहेस, कितीतरी वया झाल्या आहेत, पण माझं प्यार तुझ्याशी वया जास्त जाणवतं! हापी बर्थडे, बच्चू!

💕

छोट्या, आजचं तू एकदम जवळ असा, माझं प्यार आणि आदर! हापी बर्थडे!

💖

Little Sister Birthday Wishes In Marathi

Little Sister Birthday Wishes In Marathi

तूच जगातलं सर्वात महत्वाचं रत्न, तुझं बर्थडे साजरं करूया अत्यंत सुंदरपणे! हापी बर्थडे, बहिणी!

💖

बहिणी, तू आज देवाचं वरदान आहेस, हापी बर्थडे!

🌟

तूच जिंकलेली जीवनातली शुभं कदर करूया, हापी बर्थडे, बहिणी!

💞

आजचं दिवस तुझ्याला आनंदीत करणारं नाही, हापी बर्थडे, बहिणी!

🎉

तूच माझं आनंद, तूच माझं उत्साह, हापी बर्थडे, बहिणी!

💖

बहिणी, आज तू माझं नवं खरं दोस्त बनलंय, हापी बर्थडे!

💕

तूच माझं संगती, तूच माझं साथ, हापी बर्थडे, बहिणी!

💖

बहिणी, तू आज ज्यांना आदर करतेस, त्यांना तुझं वरदान मिळालं नाही! हापी बर्थडे!

🎂

आज आमचं चंद्रमा तुझं दिवस आहे, हापी बर्थडे, बहिणी!

🌙

बहिणी, तू माझं आदर्श, तू माझं साथ, हापी बर्थडे!

💖

Popular posts

My favorites